In exceptional circumstances, exceptional measures: delivery times are disrupted and delivery conditions changed. We apologize for the inconvenience.

For more information

Algemene voorwaarden

U wordt verzocht deze wettelijke mededeling aandachting te lezen alvorens de website te gebruiken.

 

ARTIKEL 1 : ALGEMENE INFORMATIE

 

La Boule Obut s.a.s

Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 6 735 925 €

5 route du Cros

42380 Saint-Bonnet-le-Château (Frankrijk)

Tél.: +33477455700

 

K.v.K. Saint-Etienne 415 203 355

SIRET (KvK nummer) 415 203 355 00011

(Activiteits) Code APE 3230 Z

 

Publicatie manager:

Romain Souvignet, Marketing Manager - Algemeen Directeur

 

Concept, design, ontwikkeling:

Insign Digital,

7 rue de la République, 69001 Lyon

Frankrijk

 

Tél.: +33825826533 

http://www.insign.fr/

 

Internet hosting:

Cogeco Peer 1 France

Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT 

 

Tél. : 0 805 210 280

 

ARTIKEL 2 : ONDERWERP

 

La Boule Obut  stelt de websites www.obut.com http://www.boutique.obut.fr beschikbaar voor persoonlijk gebruik van de bezoekers. Bij gebruik van de website moeten de hier onderstaande algemene toegang- en gebruiksvoorwaarden, evenals alle toepasbare wetten gerespecteerd worden. Wanneer u naar deze website gaat en gebruikt, accepteert u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden, waarvan La Boule Obut zich het recht behoudt deze te allen tijde bij te werken.

 

ARTIKEL 3 : INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN

 

3.1  Auteursrechten en/of Modelrecht

 

Deze website is een geesteproduct waarvan La Boule Obut de auteur is in de zin van de  artikelen  L. 111.1 en volgens de Franse wet Intellectueel  eigendomsrecht van 1 juli 1992.

De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden, filmpjes met of zonder geluid, evenals ieder geesteproduct geïntegreerd in de website zijn eigendom van La Boule Obut, of van derden waarvan La Boule Obut  toestemming gekregen heeft deze te gebruiken.

De logo's, iconen en grafische chips op deze website zijn beschermd onder auteursrechten, en de artikelen L.511.1 en volgenden van de Franse Wet Intellectueel eigendomsrecht van 1 juli 1992 betreffende de bescherming van geregistreerde modellen. In toepassing van de Franse wet van 11 maart 1957 (art. 41), en van de  Franse Wet Intellectueel eigendomsrecht van 1 juli 1992, kunnen de foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden, filmpjes met of zonder geluid op deze website niet gebruikt of gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Met uitzondering van de hier onderstaande bepalingen wordt iedere reproductie, weergave, gebruik of wijziging, ongeacht de procedure en ongeacht de ondersteuning van de hele of een gedeelte van deze website, of het geheel of een gedeelte van de geesteproducten waaruit deze bestaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de manager Marketing en Communicatie van La Boule Obut, beschouwd als vervalsing.

 

3.2 Merkrechten

 

De benaming OBUT, het logo OBUT, de naam van de boules uit het assortiment OBUT en de bijbehorende producten en diensten, zijn door La Boule Obut geregistreerde handelsmerken.

De reproductie, imitatie, het gebruik of aanbrenging van een van deze merken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de manager Marketing en Communicatie van La Boule Obut, beschouwd als vervalsing.

 

ARTIKEL 4 : LINKS

 

Voor het creëren van webpagina's koppelingen (links) naar de websites «http://www.obut.com»«http://www.boutique.obut.fr» is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van La Boule Obut. Wanneer u een webpagina koppeling naar onze website wenst te creëren, moet contact opnemen met onze publicatie manager.

La Boule OBUT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de websites die toegankelijk zijn via een link vanaf de websites sites www.obut.com en www.boutique.obut.fr , en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, producten, diensten enz. die aangeboden worden op deze, of via deze websites.

  

ARTIKEL 5 : BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De gebruiker gebruikt de website op eigen risico. La Boule Obut kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, waaronder materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade als gevolg van een verspreiding van een virus of andere computerbesmettingen.

De gegeven productinformatie en kenmerken komen overeen met een definitie op moment dat ze online gezet zijn of na bijwerking van de verschillende pagina's van de website; deze informatie wordt ter indicatie gegeven, en kan niet beschouwd worden als een contractueel aanbod van La boule Obut. Vergissingen of weglatingen kunnen niet uitgesloten worden.

La Boule Obut behoudt het recht de inhoud van zijn website op ieder moment, en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen.

 

ARTIKEL 6 : TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving, en zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld. In geval van geschil zijn alleen Franse rechtbanken bevoegd.

Copyright Obut 2019. All rights reserved.