In exceptional circumstances, exceptional measures: delivery times are disrupted and delivery conditions changed. We apologize for the inconvenience.

For more information

Ångerrätt

Anpassade och skräddarsydda produkter::

 

 • • En klotprodukt anses skräddarsydd eller icke-serietillverkad om den kräver en specialtillverkning och om i dess produktbeskrivning på webbplatsen finns uppgiften:  5 eller 3 veckor för icke-serietillverkning eller skräddarsydd tillverkning** 
 • • En klot- eller väskprodukt anses vara anpassad om den har graverats enligt Konsumentens önskemål.
 • Gällande anpassade produkter (klot och/eller väskor och/eller tillbehör som anpassats genom gravering) eller specialtillverkade produkter (alla vikter, diametrar, räfflor anges i produktbeskrivningen som finns på webbplatsen med uppgiften:  5 eller 3 veckor för icke-serietillverkning eller skräddarsydd tillverkning **), har Konsumenten inte, enligt artikel L.121-21-8, 3° i konsumtionslagen någon ångerfrist och är slutgiltigt bunden av villkoren som fastställts i beställningen.

 

Standardprodukter:

 

 • • En klotprodukt anses som standardprodukt om den inte kräver någon specialtillverkning och om i dess produktbeskrivning på webbplatsen finns uppgiften: I lager, sänds inom 1 dygn**.

  Följande varor finns vanligen i lager:
  - alla klotset i standardserier;
  - alla tillbehör och alla kläder som saluförs på webbplatsen.

 • • Gällande alla standardprodukter som inte förutsätter någon specialtillverkning eller personlig märkning, har konsumenten  enligt artikel L.121-21 i konsumtionslagen en ångerfrist på 14 dagar räknat från mottagandet av den beställda Produkten.
 • • Om ångerfristen på (14) dagar går ut en lördag, söndag, helgdag eller ledig dag, förlängs den till följande arbetsdag.
 • • Denna ångerrätt kan accepteras endast för fullständiga produkter i deras ursprungliga skick (klot, tillbehör, garantibevis, emballage…), med en kopia av inköpsfakturan. Produkter som returneras ofullständiga, skadade eller smutsiga av Konsumenten tas inte tillbaka.
 • •  Ångerrätten kan åberopas av Konsumenten med hjälp av ångerformuläret på webbplatsen eller en annan skriftlig deklaration som utan tvetydighet uttrycker hans eller hennes vilja att ångra sig; varvid det bör påpekas att kostnaderna för återsändning av Produkten vid ångrad beställning bestrids av Konsumenten.
 • • När ångerrätten åberopas:
  De direkta kostnaderna för återsändning och returnering bestrids av Konsumenten, endast Produktpriset och leveranskostnaderna ersätts. Lägg märke till att La Boule Obut inte ersätter extra kostnader, om Konsumenten uttryckligen har valt ett dyrare leveranssätt än den standardleverans som erbjuds av La Boule Obut
  - Konsumenten har fjorton (14) dagar på sig, efter att ha meddelat om sitt ångerbeslut, för att återlämna Produkterna till La Boule Obut.
  - La Boule Obut åtar sig att ersätta Konsumenten inom högst fjorton (14) dagar räknat från att La Boule Obut mottagit de Produkter som returnerats av Konsumenten enligt bestämmellserna i Försäljningsvillkoren eller räknat från att Konsumenten lämnat beviset på försändelsen av Produkterna, varvid det datum som infaller tidigast är det som gäller.
Copyright Obut 2019. All rights reserved.