In exceptional circumstances, exceptional measures: delivery times are disrupted and delivery conditions changed. We apologize for the inconvenience.

For more information

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OBUT DISTANSFÖRSÄLJNING PÅ INTERNET

ARTIKEL 1 – TILLÄMPNINGSOMRÅDE - ÄNDAMÅL 

 

Följande bestämmelser utgör de allmänna villkoren för försäljning (nedan kallade de "Allmänna försäljningsvillkoren") av OBUT-produkter  som tillhandahålls av butiken (nedan kallade "Produkterna") tillgänglig via internet : 
 http://www.boutique.obut.fr och http://www.labouleobut.com (nedan kallad "Webbplatsen").

 

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller, utan begränsning eller förbehåll, för alla försäljningar som överenskoms mellan La Boule Obut SAS (nedan kallad "La Boule Obut") och icke professionella köpare (nedan kallade "Konsumenter") som önskar köpa Produkter som tillhandahålls på Webbplatsen.

 

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller, med uteslutande av alla andra villkor, och i synnerhet villkoren som gäller för försäljning i affärer eller vid idrottsevenemang.

 

När Konsumenterna gör en beställning och klickar på ikonen "Acceptera de allmänna försäljningsvillkoren", innebär det att de bekräftar att de har tagit del av de Allmänna försäljningsvillkoren och accepterar dem.

 

La Boule Obut uppmanar därför alla Konsumenter att läsa uppmärksamt igenom nedanstående bestämmelser.

 

La Boule Obut vill dessutom betona att en Konsument inte kan köpa någon av Produkterna som presenteras på Webbplatsen utan att dessförinnan ha godkänt nedanstående villkor.

 

Produkterbjudandena gäller inom gränsen för tillgängliga lager.

 

Dessa Allmänna försäljningsvillkor utgör tillsammans med ordersedeln Parternas samtliga rättigheter och skyldigheter, inga andra villkor kan läggas till dem.

 

ARTIKEL 2 – OM LA BOULE OBUT

 

Företaget som tillhandahåller denna tjänst är:

 

LA BOULE OBUT – Avdelningen för distansförsäljning

5 route du Cros – 42380 Saint-Bonnet-le-Château – Frankrike

 

Tfn: 04 77 45 57 00

Från annat land: +33 4 77 45 57 00

 

Kontakta försäljningsavdelningen: med hjälp av kontaktformulären som finns på webbplatserna

http://www.obut.com och http://boutique.obut.fr 

 

LA BOULE OBUT S.A.S. (förenklat aktiebolag) med ett kapital på 6 735 925 €

SIRET 415 203 355 00011 – APE-kod 3230 Z – MOMS-NR FR 00 415 203 355

RCS SAINT-ETIENNE 415 203 355 - IBAN FR76 1009 6185 1600 0256 9100 131 - BIC CMCIFRPP

 

Ansvarig utgivare:

Romain Souvignet, Marknadschef - Verkställande Direktör

 

Utformning, design och utveckling: Visual-Link, 7 rue de la République
69001 Lyon Frankrike  Tfn: +33825826533

 

 Värd på internet: ipgarde, Tour de l’horloge – 4 place Louis Armand

75012 Paris  Tfn: +33177492450

 

ARTIKEL 3 – VIKTIGA TEKNISKA DATA OM PRODUKTERNA

 

La Boule Obut ger via webbplatsen Konsumenterna alla viktiga tekniska uppgifter om de tillhandahållna Produkterna.

 

La Boule Obut inbjuder därför sina kunder att läsa denna information uppmärksamt.

 

Allmänt taget gäller uppgifterna följande egenskaper:

 • Godkännande som tävlingsklot             
 • Stålkvalitet
 • Hårdhet
 • Finish
 • Storlekar
 • Färger                
 • Diameter
 • Vikt
 • Räffling
 • Möjligheter i fråga om märkning
 • Skötsel
 • Material

 

Flera fotografier illustrerar produkten på Webbplatsen. Konsumenten erkänner att de fotografier på webbplatsen som framställer produkten ges endast som exempel. Förändringar kan förekomma beroende på behandlingen av fotografierna.

 

ARTIKEL 4 - PRISER

 

a)         Priserna på våra produkter ges i euro, USD, yen, pund, schweiziska franc, kanadensiska dollar och svenska kronor på Webbplatsen, enligt Konsumentens val. Kursen för andra valutor än euro uppdateras dagligen automatiskt enligt de kurser som banken meddelar La Boule Obut. Vid kraftig instabilitet i valutakurserna förbehåller La Boule Obut sig rätten att annullera möjligheten att jämföra olika valutor på Webbplatsen.

 

b)         Alla beställningar oavsett ursprung kan betalas uteslutande i euro (€).

 

c)          För Frankrike och alla medlemsländer i Europeiska unionen ges alla priser inklusive moms.

 

d)         Om beställningen levereras till ett annat land än Frankrike och EU-länderna, anses Konsumenten som importör till den eller de berörda produkterna. Gällande produkter som skickas utanför Frankrike och EU-länderna räknas priset automatiskt exkl. moms redan vid beställningen. Däremot kan tullavgifter eller andra lokala skatter eller importavgifter utkrävas. Dessa avgifter och belopp fastställs inte av La Boule Obut. Konsumenten ska stå för dem och bära hela ansvaret för både deklarationer och betalningar till myndigheterna och/eller de behöriga organisationerna i landet. La Boule Obut rekommenderar Konsumenterna att ta reda på dessa frågor genom att kontakta de lokala myndigheterna.

 

e)          La Boule Obut förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst, men Produkterna faktureras enligt de priser som gällde vid tidpunkten för registrering av beställningen, förutsatt att Produkterna är tillgängliga den dagen.

 

 

ARTIKEL 5 – GÖRA EN BESTÄLLNING

 

Det går att beställa Produkter på två (2) sätt:

1. via internet i all trygghet.

 

Konsumenten väljer på Webbplatsen de Produkter han eller hon vill beställa, enligt följande bestämmelser:

 

 • Val av en Produkt i onlinebutiken: Konsumenten väljer Produkten och dess kännetecken och har möjlighet att kontrollera dess tillgänglighet, lägga till Produkter i varukorgen, avbryta eller ändra beställningen, visa innehållet i detalj, produktdata, samt det totala beloppet exklusive och inklusive moms.
 • Öppning av ett konto: för att beställa en Produkt måste man skapa ett konto på Webbplatsen. Vid öppningen av kontot skickas ett mejl som bekräftar kontoskapandet till Konsumenten.
 • Kontroll av beställningen: Konsumenten ska granska sin beställning av Produkter och godkänna dessa Allmänna försäljningsvillkor.

 

Vid beställningen ska  Konsumenten klicka på "Skicka beställningen" för att använda det säkra betalningssystemet Ogone. De uppgifter som Konsumenten har gett kan då inte längre ändras: namnet på den valda Produkten, diameter, vikt, gravering av namn, leveransadress, etc.…Konsumenten kan inte längre ifrågasätta sitt godkännande, bortsett från tillämpning av artikel 10 i dessa Allmänna försäljningsvillkor.

 

2. per telefon till 04 77 45 57 00: specialister på försäljningsavdelningen hos La Boule Obut registrerar beställningen och Konsumentens betalning i realtid, från måndag till torsdag mellan kl 8 och 18 och fredag mellan kl 8 och 17.

 

 

ARTIKEL 6 – BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE

 

För att försäkra sig om Konsumentens avsikt att beställa förbinder sig La Boule Obut att bekräfta per mejl de beställningar som tas emot via internet, så fort betalningen från Konsumenten har godkänts på betalningsplattformen Ogone.

 

Enligt artikel L.121-19-2 i konsumentlagen innehåller denna bekräftelse följande information:

 

- viktiga data om varan eller tjänsten

 

- priset på varan eller tjänsten, enligt artiklarna L. 113-3 et L. 113-3-1 i konsumentlagen;

 

- datum eller leveranstid inom vilken La Boule Obut åtar sig att leverera Produkten;

 

- uppgifter om identitet, postadress, telefonnummer och e-postadress till La Boule Obut;

 

-  information om lagstadgade garantier och bestämmelser om utnyttjande av garantier och andra avtalsenliga villkor;

 

-  då ångerrätt finns, villkoren för den samt ångerfristen och bestämmelserna om utnyttjande av ångerrätten samt en modell för ångerformulär;

 

- uppgift om att Konsumenten bestrider kostnaderna för återsändning av Produkten vid utnyttjande av ångerrätten, varvid det preciseras att denna kostnad varierar beroende på Produktens vikt och adressen från vilken sagda Produkt sänds;

 

- om ångerrätten inte kan utnyttjas, uppgift enligt vilken Konsumenten inte kan åberopa denna rätt eller, i förekommande fall, omständigheterna i vilka Konsumenten förlorar sin ångerrätt;

 

- information om kostnaderna för användning av distanskommunikationsteknik, garantier, bestämmelser om uppsägning, samt om metoder för lösning av tvister och andra avtalsenliga villkor.

 

ARTIKEL 7 – BEVIS

 

Konsumentens beställningsbekräftelse arkiveras av La Boule Obut och anses bevisa att Konsumenten har godkänt beställningen på den dag då beställningen gjordes.

 

ARTIKEL 8 – PRISLISTOR – BETALNINGSVILLKOR

 

8.1 Priserna ges på Webbplatsen i prislistorna som gäller då beställningen görs av Konsumenten. Priserna anges i euro och inklusive moms. De är fasta och kan inte ändras.

 

8.2 En leveranssedel biläggs till paketet som skickas till Konsumenten eller en annan person som uttryckligen utsetts av denne, oavsett om faktureringsadressen är eller inte är den samma som leveransadressen. Fakturan kan laddas ned och skrivas ut i Konsumentens personliga utrymme "Mitt konto" på Webbplatsen.Om beställningen görs per telefon, och Konsumenten inte har en internetanslutning, bifogas fakturan med paketet som skickas till Konsumenten.

 

8.3 Priset ska betalas kontant och i sin helhet då Konsumenten gör sin beställning, via det säkra betalningssystemet Ogone, med check (endast om Konsumenten bor i Frankrike), bankkort eller Paypal. La Boule Obut har ingen skyldighet att utföra leverans av Produkter beställda av Konsumenten, om denne inte betalar priset i sin helhet enligt ovannämnda villkor. Dessutom förbehåller La Boule Obut sig rätten att vid underlåtenhet att uppfylla ovannämnda betalningsvillkor avbryta eller annullera leveransen av pågående beställningar som gjorts av Konsumenten.

 

 

ARTIKEL 9 – FÖRSÄNDELSE - LEVERANS

 

9.1   Alla visade priser ges utan deltagande i transport- och leveranskostnaderna, vilka läggs till på fakturan.

 • För alla leveranser inom Frankrike tillkommer en extra avgift på 8.00 € vid alla beställningar som väger över 2 kg. Vid beställningar under 2 kg är avgiften 5.00 €
 • För alla andra länder i världen tillämpas tariffer som beror på beställningens vikt och mottagarlandet.

 

9.2    Produkterna som presenteras på Webbplatsen kan levereras överallt i världen.

 

La Boule Obut åtar sig att sända Produkterna enligt den leveranstid som anges utanför de specifikationer som gäller de olika produktreferenserna.

 

Observera att dessa tider inte inkluderar den tid som de ansvariga transportörerna behöver för själva transporten. Denna tid varierar beroende på leveranslandet och på transportören som är ansvarig för sagda leverans.

 

Om Produkten (utom anpassad eller skräddarsydd Produkt - graverade klot, specialtillverkning, stor diameter, etc…) inte är är tillgänglig eller om leveranstiden inte kan hållas av La Boule Obut,  informeras Konsumenten om detta snarast möjligt och får då välja mellan att godkänna en ny leveranstid eller annullera beställningen och få pengarna tillbaka.

 

La Boule Obut åtar sig att göra sitt bästa för att leverera inom Frankrike och skicka iväg, till resten av världen, de Produkter som Konsumenten beställt, inom de tidsfrister som anges här nedan:

 

 •   Två (2) arbetsdagar räknat från mottagandet av betalningen för produkter i lager - utan anpassning;
 •   Fem (5) arbetsdagar räknat från mottagandet av betalningen för produkter i lager - med anpassning;
 •   Mellan tjugo (20) och fyrtio (40) arbetsdagar räknat från mottagandet av betalningen för helt skräddarsydda produkter.

 

Härvid preciseras att dessa tider förlängs vid dagar då tillverkningsverkstaden och/eller företaget La Boule Obut tillfälligt är helt stängda. Detta leder till att:

 

- om en beställning görs vid en tillfällig total stängning av tillverkningsverkstaden och/eller företaget La Boule Obut, börjar tidsfristen löpa från det att tillverkningsverkstaden och företaget La Boule Obut öppnas på nytt;

 

- om en beställning görs innan en tillfällig total stängning av tillverkningsverkstaden och/eller företaget La Boule Obut, men leveransen förväntas ske under dagarna då tillverkningsverkstaden och/eller företaget La Boule Obut tillfälligt är helt stängda, förlängs tidsfristen med antalet dagar mellan det datum då leveransen borde ha skett och det datum då tillverkningsverkstaden och/eller företaget La Boule Obut öppnas på nytt.

 

Försändelserna överlämnas dagligen till två (2) transportörer som befordrar beställningarna alla dagar, även lördagar:

 

1. 1. Posten, vid normala leveranstider:

-          Tjänsten "So Colissimo", med val mellan fem (5) leveransalternativ inom Frankrike: mitt hem, mitt utlämningsställe, min Cityssimo-plats, mitt postkontor, en viss affär.

-          Tjänsten "Colissimo suivi" med överlämnande direkt till mottagaren mot namnteckning vid internationella försändelser.

 

2.Chronopost, vid brådskande leveranser: 

-          Tjänsten "Chrono Relais" endast i Frankrike, avlämnas till ett av de 7 000 avhämtningsställena för Chronopost. Konsumenten kan hämta sin försändelse efter kl. 13.00 dagen efter att vi skickat den!  
 

-           Tjänsterna "Chrono 13" och "Chrono International" i Frankrike , före kl. 13.00, och i flertalet EU-länder får Konsumenten sitt paket redan dagen efter att vi skickat den!

 

Om Konsumenten är borta på leveransdagen lämnar transportören en avi i hans eller hennes postlåda.

 

Ett mejl med avsändningsdatum skickas till Konsumenten när hans/hennes beställning finns i transportörens lastbil. I mejlet anges paketets nummer hos transportören med en länk till dennes webbplats. Tack vare denna länk kan Konsumenten när som helst följa leveransen av beställningen.

 

Om Konsumenten inte har fått sin beställning inom femton (15) dagar efter avsändningsdatumet är det skäl för honom/henne att kontakta La Boule Obut.

 

Vid förlust eller stöld ersätts beställningen kostnadsfritt av La Boule Obut.

 

9.3     Om beställningen omfattar över cirka tio (10) klotset, skickas dessa i flera paket.

 

9.4    Vid avlämnandet måste Konsumenten absolut granska det allmänna utseendet på produktens emballage samt innehållet. Om någon produkt är skadad och/eller saknas, har Konsumenten tre (3) kalenderdagar (lediga dagar ej medräknade) på sig, räknat från avlämnandet för att göra invändningar eller klagomål på grund av att de levererade Produkterna inte är avtalsenliga eller på grund av synligt fel. Detta antecknas på transportörens leveranssedel och transportörens mottagningsbevis och meddelas skriftligen till La Boule Obut, företrädesvis per rekommenderat brev med mottagningsbevis.

 

9.5       Om den levererade Produkten inte överensstämmer med beställningen eller har ett synligt fel, åtar sig La Boule Obut att byta ut den eller att ersätta Konsumenten.

 

9.6      Överlåtelse av äganderätt och överföring av risker:

 

9.6.1 Överlåtelsen av äganderätt sker räknat från fullständig betalning av priset från Konsumentens sida.

 

9.6.2 Alla risker för förlust eller skada på Produkten överförs till Konsumenten i den stund då denne eller en tredje man utsedd av honom/henne, och annan än transportören som föreslagits av La Boule Obut, fysiskt tar Produkterna i besittning.

 

 

ARTIKEL 10 – ÅNGERFRIST

 

10.1 Anpassade och skräddarsydda produkter:

 

10.1.1 En klotprodukt anses skräddarsydd eller icke-serietillverkad om den kräver en specialtillverkning och om i dess produktbeskrivning på Webbplatsen finns uppgiften:  5 eller 3 veckor för icke-serietillverkning eller skräddarsydd tillverkning** 

 

10.1.2 En klot- eller väskprodukt anses vara anpassad om den har graverats enligt Konsumentens önskemål.

 

10.1.3 Gällande anpassade produkter (klot och/eller väskor och/eller tillbehör som anpassats genom gravering) eller specialtillverkade produkter (alla vikter, diametrar, räfflor anges i produktbeskrivningen som finns på Webbplatsen med uppgiften:  5 eller 3 veckor för icke-serietillverkning eller skräddarsydd tillverkning **), har Konsumenten inte, enligt artikel L.121-21-8, 3° i konsumentlagen någon ångerfrist och är slutgiltigt bunden av villkoren som fastställts i beställningen.

 

10.2 Standardprodukter:

 

10.2.1 En klotprodukt anses som standardprodukt om den inte kräver någon specialtillverkning och om i dess produktbeskrivning på Webbplatsen finns uppgiften: I lager, sänds inom 1 dygn**.

 

Följande varor finns vanligen i lager:

 

- alla klotset i standardserier;

 

- alla tillbehör och alla kläder som saluförs på Webbplatsen.

 

10.2.2 Gällande alla standardprodukter som inte förutsätter någon specialtillverkning eller personlig märkning, har konsumenten  enligt artikel L.121-21 i konsumentlagen en ångerfrist på fjorton (14) dagar räknat från mottagandet av den beställda Produkten.

 

10.2.3 Om ångerfristen på fjorton (14) dagar går ut en lördag, söndag, helgdag eller ledig dag, förlängs den till följande arbetsdag.

 

10.2.4 Denna ångerrätt kan accepteras endast för fullständiga produkter i ursprungligt skick (klot, tillbehör, garantibevis, emballage…), med en kopia av inköpsfakturan. Produkter som returneras ofullständiga, skadade eller smutsiga av Konsumenten tas inte tillbaka.

 

10.2.5 Ångerrätten kan åberopas av Konsumenten med hjälp av ångerformuläret på Webbplatsen eller en annan skriftlig deklaration som utan tvetydighet uttrycker hans eller hennes vilja att ångra sig; varvid det bör påpekas att kostnaderna för återsändning av Produkten vid ångrad beställning bestrids av Konsumenten.

 

10.2.6 När ångerrätten åberopas:

 

De direkta kostnaderna för återsändning och returnering bestrids av Konsumenten, endast Produktpriset och leveranskostnaderna ersätts. Lägg märke till att La Boule Obut inte ersätter extra kostnader, om Konsumenten uttryckligen har valt ett dyrare leveranssätt än den standardleverans som erbjuds av La Boule Obut.

- Konsumenten har fjorton (14) dagar på sig, efter att ha meddelat om sitt ångerbeslut, för att återlämna Produkterna till La Boule Obut.

- La Boule Obut åtar sig att ersätta Konsumenten inom högst fjorton (14) dagar räknat från att La Boule Obut mottagit de Produkter som returnerats av Konsumenten enligt bestämmelserna i Försäljningsvillkoren eller räknat från att Konsumenten lämnat beviset på försändelsen av Produkterna, varvid det datum som infaller tidigast är det som gäller.

 

ARTIKEL 11 – GARANTI OCH GARANTISERVICE

 

11.1 Lagstadgade garantier:

För alla produkter som La Boule Obut levererar till Konsumenten lämnas enligt lagens bestämmelser följande garantier, utan extra betalning:

 

-  lagstadgad garanti för överensstämmelse (artiklarna L.211-4 till L.211-14 i konsumentlagen);

 

-  lagstadgad garanti mot dolda fel (artiklarna 1641 till 1649 i civillagen) härstammande från ett materialfel, konstruktionsfel eller fabrikationsfel, som berör de levererade produkterna och gör dem olämpliga för användning.

 

11.2 Försäljningsgaranti:

Förutom ovannämnda lagstadgade garantier har konsumenten även rätt till följande försäljningsgaranti:

- För tävlingsklot: en avtalsenlig garantiförpliktelse mot alla fel som Produkten kunde uppvisa under tre (3) år räknat från inköpsdagen (beställningsdagen).

- För sport/fritidsklot: en avtalsenlig garantiförpliktelse mot alla fel som Produkten kunde uppvisa under ett (1) år räknat från inköpsdagen (beställningsdagen).

- För tillbehör/kläder: en avtalsenlig garantiförpliktelse mot alla fel som Produkten kunde uppvisa under sju (7) kalenderdagar räknat från mottagandet av Produkten.

 

För att kunna åberopa dina garantirättigheter, måste du spara kvittot för köpet av Produkten.

 

I fråga om kläder gäller dessutom att den avtalsenliga garantiförpliktelsen är giltig endast om följande villkor uppfylls:

 

- Produkten har inte använts (endast provats);

 

- alla etiketter och skyddsfilmer sitter kvar på Produkten;

 

- Produkten ska vara i fullgott skick och snyggt ihopvikt i det ursprungliga emballaget;

 

- plastemballaget ska omge Produkten.

 

11.3 Verkställande av lagstadgade garantier och försäljningsgarantin:

 

Produkt som returneras av Konsumenten ska alltid åtföljas av följande dokument:

 

- kopia av inköpsbeviset;

- garantibevis från Obut;

- returneringsformuläret som skickats av kundtjänsten och fyllts i fullständigt (telefonnummer och e-postadress samt noggrann beskrivning av klagomålet vid behov).

 

En produkt som påstås vara felaktig ska returneras av Konsumenten i en låda som liknar den ursprungliga lådan och är avsedd för transport.

 

La Boule Obut kan inte hållas ansvarig för skador som eventuellt åsamkas Produkten vid returtransporten.

 

Konsumenten ska skicka lådan per "colissimo suivi" med överlämnande mot underskrift på nedanstående adress och spara kvittot för försändelsen med paketets nummer i händelse av förlust eller stöld:

La Boule Obut – SAV

5 Route du Cros

42380 St-Bonnet- le-Château

 

Om returneringen sker inom ramen för försäljningsgarantin, bestrids försändelsekostnaderna av Konsumenten.

 

La Boule Obut åtar sig att reparera eller byta ut alla Produkter som erkänns vara felaktiga inom trettio (30) arbetsdagar räknat från mottagandet av sagda Produkt.

 

Återtagning av produkt kan godkännas först efter ett skriftligt samtycke från La Boule Obut.

 

11.4 Utanför garantin:

 

11.4.1  Utanför de lagstadgade garantierna och försäljningsgarantin: Följande fall täcks inte av garantin:

 

- alla förändringar som uppstår genom en felaktig eller onormal användning av Produkten på grund av vårdslöshet, brist på underhåll eller fel från Konsumentens sida och inte heller byte av Produkten på grund av normalt slitage;

- avsaknad av kopia av inköpsbeviset och oläsliga referensnummer;

- garantiperioden har gått ut;

- Produkten ofullständig;

- upptäckt av felaktig användning av Produkten, det vill säga: följder av en avsiktlig handling (ändring av Produktens tekniska och fysiska egenskaper) eller en oöverlagd handling (onormal användning) från användarens sida.

- upptäckt av åtgärd på ett tävlingsset från OBUT efter köpet, t. ex. gravyr som inte utförts i våra verkstäder. Garantin täcker inte ändringar av Produkten på grund av gravyr utförd i ett klot utanför Obuts fabrik. Endast en gravyr utförd hos Obut, i St. Bonnet le Château, ingår i garantin som lämnas för klotsetet.

 

11.4.2 Utanför försäljningsgarantin: Följande fall täcks inte av försäljningsgarantin:

- avsaknad av returneringsformuläret skickat av kundtjänsten hos La Boule Obut;

- avsaknad av garantibeviset från OBUT;

-  försändelse skickad av Konsumenten men som ska betalas av mottagaren;

- Produkt skadad eller borttappad i samband med returtransporten från Konsumenten till La Boule Obut.

 

11.5 Eftermarknadsservice / Hotline: en kundtjänst som svarar på numret 04.77.45.57.00 från måndag till torsdag kl. 8.00-18.00 och fredag kl. 8-17.

ARTIKEL 12 – BETALNING

 

12.1 För alla produkter som vi saluför har Konsumenten olika betalningsmöjligheter som tillhandahålls av den säkra betalningsplattformen Ogone. Beställningen registreras då ögonblickligen automatiskt efter godkännande av varukorgen och betalningssättet. Betalningen sker omedelbart.

 

12.2 Oaktat bestämmelserna i artikel 12.1 ovan har endast Konsumenten i Frankrike även möjlighet att betala med bankcheck. Beställningen registreras då först den dag då checken tas emot av  La Boule Obut service VAD 5 route du Cros 42380 St. Bonnet le Château, Frankrike.

 

12.3 Konsumenten intygar att han eller hon har de tillstånd som behövs för att utföra den betalning som har valts.

 

12.4 Vid betalning med bankkort kan betalningsordern annulleras i händelse av bedräglig användning av kortet, enligt den överenskommelse som ingåtts mellan Konsumenten och hans eller hennes bank.

 

12.5 Alla beställningar ska betalas uteslutande i euro.

 

 

ARTIKEL 13 – TEKNISK SÄKERHET

 

Många oroar sig för säkerheten på internet. Men La Boule Obut åtar sig att vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att Konsumenten ska kunna besöka Webbplatsen och köpa absolut tryggt. 

 

 • Beställningarna går via en säkrad server som är tillgänglig endast för behörig personal på La Boule Obut.
 • Ett mejl utan Konsumentens personuppgifter skickas till honom/henne så snabbt som möjligt, för att bekräfta att hans/hennes beställning har tagits emot.
 • Numret på Konsumentens bankkort krypteras innan det skickas direkt till den säkra betalningsplattformen Ogone. De konfidentiella uppgifter som getts cirkulerar inte okrypterade på internet och förs inte vidare till Obut.
 • Konsumenten får även ett mottagningsbevis som gäller transaktionen och kan då konstatera att La Boule Obut faktiskt är kund på den säkra betalningsplattformen Ogone.
 • Den säkra betalningsplattformen Ogone har tagit i bruk en SSL-nyckel på sin server, för att garantera en optimal säkerhet. Hänglåset som finns bredvid URL-adressen visar att förbindelserna mellan din webbläsare och webbplatsen är säkra: ingen kan skaffa sig upplysningar om dem och ingen kan fiffla med förbindelserna.

 

 

ARTIKEL 14 – IMMATERIELL EGENDOM

 

14.1 Allt innehåll (bland annat texter, kommentarer, alster och bilder) som finns på Webbplatsen skyddas av franska och internationella lagar om immateriarätt.

 

14.2 Av den anledningen och enligt bestämmelserna i lagen om immaterialrätt är endast användning för privat bruk tillåten, med förbehåll för andra, eventuellt mer restriktiva bestämmelser i sagda lag.

 

14.3All annan användning anses som förfalskning och bestraffas enligt lagen om immaterialrätt, om inte en behörig person hos La Boule Obut dessförinnan uttryckligen gett sitt skriftliga tillstånd till det.

 

ARTIKEL 15 – ANSVAR

 

15.1 De saluförda Produkterna överensstämmer med den aktuella franska lagstiftningen och tillämpliga standarder i Frankrike och Europeiska unionen.

Fotografier, texter, bilder, uppgifter och data som illustrerar de presenterade Produkterna är inte bindande. Följaktligen kan Boule Obut inte hållas ansvarig om en skillnad förekommer mellan ett fotografi på Webbplatsen och den levererade Produkten.

 

15.2  La Boule Obut kan inte hållas ansvarig för att en leverans av beställda Produkter inte verkställs vid force majeure, alltså ingripande händelser som generalstrejk eller strejk i postväsendet och transport- och/eller kommunikationsmedlen, översvämning, brand.

 

15.3 La Boule Obut är inte ansvarsskyldig för alla indirekta skador, driftförlust, utebliven vinst, utebliven möjlighet, skador eller utgifter som kunde uppstå i samband med verkställandet av Konsumentens beställningar.

 

15.4 Hypertextlänkar kan hänvisa till andra webbplatser än Webbplatsen. La Boule Obut kan inte hållas ansvarig om innehållet på dessa webbplatser strider mot lagen och gällande bestämmelser.

 

15.5 La Boule Obut har ingen ansvarskyldighet i följande fall:

 

 • Vid onormal eller oändamålsenlig användning av Produkterna, i annat syfte än fritids- eller tävlingsspel.
 • Om kloten hanteras av barn som lämnats utan tillsyn och/eller vars krafter inte står i proportion till klotens vikt (600-800 gr).

 

ARTIKEL 16 – INTEGRITETSSKYDD

 

La Boule Obut förbinder sig att skydda de personuppgifter som Konsumenten ger oss. Dessa är konfidentiella. De används av våra interna avdelningar endast för att behandla Konsumentens beställning och uteslutande för att förstärka och anpassa kommunikationen samt det kulturella och produktutbudet som reserveras för La Boule Obuts kunder.

 

Detta integritetsskydd beskrivs i en försäkran till kommissionen CNIL med numret 753066 och daterad den 23 april 2001.

 

Enligt den franska lagen"Informatique et libertés" av den 6 januari 1978 i den konsoliderade versionen av den 27 augusti 2011, kan Konsumenten begära att få tillgång till, rätta eller radera sina personuppgifter. Det kan göras genom att skicka en förfrågan till Boule Obut:

 

 

ARTIKEL 17 – TILLÄMPLIG RÄTT

 

Dessa Allmänna försäljningsvillkor är underställda fransk rätt. Språket som gäller för dessa försäljningsvillkor är franska.

Vid tvist som gäller dessa Allmänna försäljningsvillkor har Konsumenten möjlighet att utnyttja ett vanligt medlingsförfarande eller ett annat sätt att lösa tvister. Vid tvist fastställs behörig domstol enligt reglerna i den gemensamma konsumentlagen.

 

ARTIKEL 18 INFORMATION FÖRE BESTÄLLNING OCH KONSUMENTENS GODKÄNNANDE

 

Konsumenten erkänner att han eller hon före beställningen informerades på ett klart och tydligt sätt om dessa försäljningsvillkor och om alla de uppgifter som avses i artikel L.121-17 i konsumentlagen, och i synnerhet om:

 

- de viktigaste kännetecknen för Produkten;

- Produktens pris eller hur det beräknas;

- datum eller leveranstid inom vilken La Boule Obut åtar sig att leverera den beställda Produkten;

- uppgifter om identitet, postadress, telefonnummer och e-postadress till La Boule Obut;

- lagstadgade garantier;

- ångerrätt.

 

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 

BILAGA

 • Artikel L 211-4 i konsumentlagen

 "Säljaren är skydlig att leverera en avtalsenlig vara och ansvara för bristande

 avtalsenlighet som existerar vid avlämnandet. 

Säljaren ansvarar även för bristande avtalsenlighet som beror på emballaget, monterings- eller installationsanvisningarna då installationen enligt avtalet ska utföras av säljaren eller har utförts på dennes ansvar."
 

 • Artikel L 211-5 i konsumentlagen

"För att vara avtalsenlig ska varan: 

l° Vara lämplig för den användning som man vanligen kan förvänta sig av en dylik vara och i förekommande fall:

-  motsvara den beskrivning som säljaren gett och ha de egenskaper som säljaren har presenterat för köparen i form av prov eller modell;

-  ha de egenskaper som en köpare rättmätigt kan förvänta sig med hänsyn till de allmänna förklaringarna som säljaren, tillverkaren eller dennes representant har gett, bland annat i reklam eller på etikett;

 

2°  Eller uppvisa de kännetecken som fastställts i samråd av parterna eller vara lämplig för en speciell användning som köparen önskar, har meddelat till säljaren och som säljaren har accepterat."

 • Artikel L 211-12 i konsumentlagen

"Då två år har gått efter avlämnandet av en vara kan köparen normalt inte reklamera den."

 • Artikel 1641 i civillagen

"Säljaren ska ansvara för dolda fel i den sålda varan som gör att denna inte kan användas för sitt normala ändamål, eller som minskar varans användning i så hög grad att köparen inte skulle ha köpt den eller skulle ha betalat mindre om köparen hade känt till felen."

 • Artikel 1642 i civillagen

"Säljaren ansvarar inte för synliga fel som köparen själv har kunnat konstatera."

 • Artikel 1648 stycke 1 i civillagen

"Alla åtgärder från köparens sida som gäller fel som berättigar till upphävande av köp ska vidtas inom två år efter att felet konstaterades."

Copyright Obut 2019. All rights reserved.