We ship your orders all over the world !

OBUT RCX ny generation

VARFÖR BÖR INTE OBUT RCX NY GENERATION JÄMFÖRAS MED DEN FÖREGÅENDE MODELLEN?

• Specialstålet som valts ut för setet med 3 klot OBUT RCX ny generation har aldrig använts av La Boule Obut förut.
• Den nya tekniken som utvecklats av våra produktionsingenjörer för att designa denna nya modell är helt innovativ.
• Stoppförmågan på krävande underlag har aldrig uppnåtts med någon annan modell av rostfritt stål.

VARFÖR BEVARA RCX MODELLNAMNET?

RCX begreppet, som betyder "Kontrollerad studs Rostfritt", lämpar sig fortfarande för denna modell samt ny generation eftersom setet har utformats med de senaste metallurgiteknikerna.

VEM ÄR OBUT RCX NY GENERATION KLOTET AVSETT FÖR?

Trippeln lämpar sig för mycket krävande boulespelare på "extrema" underlag såväl som anfallsspelare.

 

HUR KOMMER KLOTET RCX NY GENERATION ATT SLITAS?

Slitaget på ett bouleklot är svårt att förklara, det beror på modellen, partifrekvensen, typen av underlag och spelaren.

Som med alla modeller med hårdhet "dämpning +":
• platta fläckar kommer att uppstå på ytan efter mycket kraftiga stötar med andra klot.
• mer eller mindre djupa repor uppstår efter kontakt på steniga eller asfalterade underlag.

Med tiden förändras inte "greppet" av klotets stämpling.

HUR KOMMER "DÄMPNING +" ATT UTVECKLAS ÖVER TID?

Dess dämpningsförmåga + kommer att minska efter ett betydande antal partier på steniga eller asfalterade underlag.

KAN KLOTET OBUT RCX NY GENERATION JÄMFÖRAS MED KLOTET OBUT RCC?

De genomförda dämpningstesterna visar att kloten OBUT RCX ny generation och RCX har liknande dämpningsförmaga.
Greppet med de två modellerna är dock helt olika på grund av stålnyansen (rostfritt stål och kolstål).
Modellen OBUT RCX ny generation lämpar sig mer för dem som vill ha ett klot som lämnar handen lättare.                                                                                                                              Trippeln RCC i kolstål erbjuder ett bättre grepp.