In exceptional circumstances, exceptional measures: delivery times are disrupted and delivery conditions changed. We apologize for the inconvenience.

For more information

Juridisk information

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

 

ARTIKEL 1: ALLMÄN INFORMATION

 

La Boule Obut s.a.s

Förenklat aktiebolag med ett kapital på 6 735 925 €

5 route du Cros

42380 Saint-Bonnet-le-Château

Tél.: +33477455700

 

Handels- och bolagsregistret i Saint-Etienne 415 203 355

SIRET 415 203 355 00011

APE-kod 3230 Z

  

Ansvarig utgivare:

Romain Souvignet, Marknadschef - Verkställande Direktör

  

Utformning, design och utveckling:

Insign Digital,

7 rue de la République, 69001 Lyon

Frankrike

  

Tfn: +33825826533

http://www.insign.fr/

  

Värd på internet:

Cogeco Peer 1 France

Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT 

 

Tél. : 0 805 210 280

  

ARTIKEL 2: ÄNDAMÅL

 

La Boule Obut har skapat webbplatserna www.obut.com http://www.boutique.obut.fr för personlig information till sina användare. Din användning av webbplatsen förutsätter att du tar hänsyn till de allmänna villkoren för tillgång och användning som anges nedan samt alla aktuella lagar. När du besöker webbplatsen, bläddrar i den och använder den, innebär det att du förbehållslöst godkänner de Allmänna villkor som La Boule Obut förbehåller sig rätten att när som helst ändra.

 

ARTIKEL 3: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

3.1 Upphovsrätt och/eller rätt till mönster och modeller

  

Denna webbplats utgör ett verk som skapats av La Boule Obut enligt artiklarna L. 111.1 och följande i den franska lagen om immateriarätt av den 1 juli 1992.

Fotografier, texter, slagord, mönster, bilder, animerade sekvenser med ljud eller inte samt allt skapat innehåll på webbplatsen tillhör La Boule Obut eller tredje man som har gett La Boule Obut tillstånd att använda dem.

Logotyperna, ikonerna och grafiska chips som är avbildade på webbplatsen skyddas genom upphovsrätten samt  L.511.1 och följande i den franska lagen om immateriarätt av den 1 juli 1992 om skydd av registrerade modeller. Enligt lagen av den 11 mars 1957 (art. 41) och lagen om immateriarätt av den 1 juli 1992 får fotografier, texter, slagord, mönster, bilder, animerade sekvenser med ljud eller inte som finns på denna webbplats inte utnyttjas eller mångfaldigas utan upphovsmannens tillåtelse.

Med undantag för nedanstående bestämmelser är mångfaldigande, återgivning, användning eller ändring, med vilken som helst metod och på vilket som helst medium, av hela eller del av webbplatsens innehåll, av hela eller del av de skapade verk som bildar den, utan att dessförinnan ha erhållit ett skriftligt tillstånd av den ansvarige för marknadsföring och kommunikation hos La Boule Obut, strängt förbjudet och utgör ett förfalskningsbrott.

  

3.2 Varumärken

  

Namnet OBUT, logotypen OBUT, namn på kloten tillverkade av OBUT samt på produkter och tillhörande tjänster, är varumärken som registrerats av La Boule Obut. 

Återgivning, efterlikning, användning eller anbringande av dessa märken utan föregående skriftligt tillstånd av den ansvarige för marknadsföring och kommunikation hos La Boule Obut  utgör ett förfalskningsbrott.

  

ARTIKEL 4: HYPERTEXTLÄNKAR

 

Skapande av hypertextlänk till webbplatserna "http://www.obut.com»«http://www.boutique.obut.fr" kräver ett föregående skriftligt tillstånd av La Boule Obut. Om du vill lägga in en hypertextlänk till vår webbplats, bör du följaktligen kontakta den ansvarige utgivaren.

La Boule OBUT kan under inga omständigheter hållas ansvarig för tillhandahållandet av webbplatser till vilka det finns en hypertextlänk från webbplatserna www.obut.com eller www.boutique.obut.fr och kan inte bära ansvar för innehåll, produkter, tjänster, etc. som tillhandahålls på eller utgående från dessa webbplatser.

 

ARTIKEL 5: BEGRÄNSNING AV ANSVAR

 

Användaren använder webbplatsen uteslutande på egen risk. La Boule Obut kan under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, bland annat materiell skada, förlust av data eller programvara, eller finansiell skada på grund av spridning av ett virus eller andra datainfektioner.

Uppgifter om produkter och deras kännetecken motsvarar tidpunkten då de lades ut på webbplatsen eller då denna uppdaterades; de ges endast som exempel och kan inte betraktas som avtalsenliga erbjudanden av produkter eller tjänster från La boule Obuts sida. Misstag eller brister kan förekomma.

La Boule Obut förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera innehållet på webbplatsen när som helst utan förvarning.

  

ARTIKEL 6: TILLÄMPLIG RÄTT

 

Dessa Allmänna villkor underställs fransk rätt. Språket som gäller för dessa Allmänna villkor är franska. Endast franska domstolar är behöriga att avgöra tvister.

 

Copyright Obut 2019. All rights reserved.