In exceptional circumstances, exceptional measures: delivery times are disrupted and delivery conditions changed. We apologize for the inconvenience.

For more information

Ordlista för boule pétanque

AGANTER :

Fånga, stöta till, förflytta motståndarens klot. När verbet används i imperativ, är det en uppmaning till läggaren. Om du däremot stöter till ett eget klot, kallas det att döda hunden.

 

AJOUTER :

Ta en eller flera extra poäng.

 

ARRIVER A BATAILLE :

Då båda lagen har mellan 10 och 11 poäng. Var och en kan då förlora eller vinna vid varje mene, vilket gör partiet speciellt spännande, ökar skaran av åskådare och försätter spelarna i ett tillstånd som kardiologer inte skulle rekommendera.

 

FÖRDEL (ha fördel) :

Ha flera klot att spela än motståndaren eller, med lika många klot, ha poängen.

 

BATI-BATI : (ha bati-bati):

Tappa fattningen i en avgörande stund, t. ex. vid 12/12.

 

BEC :

Kursändring för ett lagt klot som rör vid ett annat klot på sidan. Det kallas att göra en "bec" på det andra klotet.

 

BIBERON : 

(göra en NAPPFLASKA) Placera ett klot vid lillens sida.

 

BOMBARDERA : 

Skjuta gång på gång efter att motståndaren tagit över poängen.

 

BOUCHE (MUN) :

Storskrävlare, som talar mycket men gör mindre.

 

BRAQUER (RETA UPP) :

Glo stint på motståndaren medan han/hon spelar för att störa dem.

 

BRAS (ARM) :

Den kroppsdel hos toppspelare som andra spelare avundas mest. "Om jag hade en likadan arm …".

 

LILLEN :

Målkulan eller lillen är en liten träkula med 35 mm i diameter..

 

LILLEN dold :

Lillen syns inte och därför kan den inte nås.

CABANON (SOMMARSTUGA) :

I Sydfrankrike spelas många boulepartier på söndagen vid sommarstugan. När dessa spelare sedan emellanåt deltar i en tävling kallas de sommarstugespelare.

 

RAM :

Banorna är indelade i olika delar kallade "cadres" (ramar). De är 4 m breda och 15 m långa.

 

KARAMBOLAGE :

Kraftigt skott som förflyttar flera klot på samma gång.

 

CARREAU : 

En spelare kastar och träffar med sitt klot, så att det byter plats med motståndarens. (Kallas även "fly, oeuf, gel, arrêt buffet, rustine").

CASSER LE BRAS : 

Störa skyttens koncentration genom en rörelse eller ett ljud när han eller hon kastar.

 

CASQUETTE :

En spelare kastar och träffar med sitt klot på järnet men bågen är lite för lång så motståndarens klot stannar kvar och det egna sticker iväg.

CIRKEL:

Utspelsplats där spelaren står och kastar.

 

CHIQUER :

Röra lätt vid ett klot på sidan.

 

CONTRE :

Kan vara fördelaktig eller inte. Ett klot faller på ett annat klot eller på det egna lagets eller motståndarens målkula.

 

CROCHET :

Misslyckat kast på grund av en felaktig öppning av handen. Kan bero på för mycket tryck, trötthet, eller för låg temperatur. Kallas även carpe eller ganchou, brochet eller écart.

 

DEMARQUER :

Ta bort en poäng av det egna laget  antingen vid läggning eller skott.

 

DEMI-PORTEE :

Lägga genom att kasta sitt klot ungefär halvvägs mellan cirkeln och lillen.

 

DEVANT DE BOULE (faire un ):

Placera sitt klot framför motståndarens, ta poängen och göra läget svårt för motståndarlaget.

 

DONNEE :

Endroit précis où l’on veut que la boule pointée retombe sur le sol avant de rouler.

 

EMBOUCHONNER :

Göra en biberon (nappflaska).

 

ENVOYER :

Bära ett klot nära lillen.

 

ESCAGASSER :

I Sydfrankrike, trötta ut motståndaren.

 

ESTANQUE :

Kommer från ordet pétanque: skott som stannar på plats (palet eller carreau).

 

SINGLA SLANT :

För att se vem som ska kasta först.

 

FAIRE LES MAINS :

Spela ensam med 6 klot mot en dubbel eller en trippel.

 

FANNY :

Förlora en match med 0 - 13.

 

FUSER :

Klot som träffar marken fel och kastas häftigt upp.

 

GALERIE :

Alla åskådare som följer ett parti.

 

GRATTON :

Liten mytisk sten som sägs vara orsaken till alla misslyckade kast.

 

JOUER NAUTURE :

Lägga utan effekt.

 

JOUER SOUS MAIN :

Kasta sitt klot med handflatan vänd mot marken.

 

JOUER SUR MAIN :

Kasta sitt klot med handflatan vänd mot himlen.

 

MELEE :

Lottdragning för att bilda lagen.

MENE :

Fas i ett parti som avslutas när bägge lagen har spelat alla sina klot eller när lillen tappas bort.

 

MENER LE BOUCHON :

Spela på läggarens plats och alltså kasta lillen.

 

MORDRE (BITA):

Gå ut ur cirkeln med fötterna.

PALET ( faire un ) :

Skjuta strax framför ett klot och ta bort det, och vara mindre än 50 cm från.

 

PORTEE (faire une ) :

Kasta klotet i hög båge så att det faller nästan lodrätt, nära lillen eller ett klot.

 

POUSSETTE :

Putta till ett eller flera av det egna lagets klot närmare lillen eller putta till lillen.

RAMI :

Lyckas göra ett fint kast med lite tur.

RASPAILLETTE :

Ett misslyckat kast. Det kastade klotet faller 2 eller 3 meter från det klot som siktas på och rullar mot det.

 

REFENTE (faire une) :

Kasta mitt i en grupp med klot och hoppas komma nära lillen.

 

ROULETTE : 

Nära cirkeln rullar man klotet ända till lillen.

 

SAUTER (une boule) :

Missa ett klot och landa strax bakom.

 

TROU (göra ett HÅL) :

Misslyckas med ett skott. När klotet rör vid marken i stället för målet lämnar det ett märke (ett hål).

 

TIR A LA SAUTEE :

Skjuta mot ett klot som döljs av ett annat.

 

TIRER AU FER :

Ta bort ett klot utan att röra vid marken.

 

TIRER A LA RAFLE :

Skjuta så gott som jäms med marken.

Copyright Obut 2019. All rights reserved.