In exceptional circumstances, exceptional measures: delivery times are disrupted and delivery conditions changed. We apologize for the inconvenience.

For more information

Garantiservice

1 - Begäran om garantiservice

 

Fall A: Du har köpt direkt hos Obut (webbplatsenboutique.obut.fr ; 3 Obut-butiker; 2 Obut-lastbilar), vi ber dig:

 kontrollera att artikeln fortfarande täcks av garantin: i förhållande till inköpsdatumet.

koppla upp dig till MITT KONTO, Registrerade kunder, Min instumentpanel, under din beställning visas knappen ”Formulär för garantiservice”. Din begäran om garantiservice är redan färdigt ifylld. Precisera antalet artiklar som återlämnas. Förklara i det avsedda fältet motivet till din begäran.
Genast efter godkännandet får du ett meddelande som sammanfattar din begäran om garantiservice.

 

Fall B: Du har köpt hos en återförsäljare till OBUT, vi ber dig:

•  kontrollera att artikeln fortfarande täcks av garantin: i förhållande till inköpsdatumet.

 antingen koppla upp dig till försäljningssajten http://boutique.obut.fr/ via knappen "Formulär för garantiservice" längst nere till höger på startsidan. Skapa ett konto för automatisk ifyllning av ditt formulär för begäran om garantiservice. Fyll i alla uppgifter som behövs för behandling av din begäran. Ju mer dina uppgifter är fullständiga och precisa, desto snabbare kommer din begäran att behandlas.
Genast efter godkännandet får du ett meddelande som sammanfattar din begäran om garantiservice.

  kontakta vår Försäljningsavdelning, som tillsammans med dig avgör om ditt klagomål är berättigat. Om ditt krav godtas, överlämnas det till vår kundtjänst som informerar dig om fortsatt tillvägagångssätt.

2 -  En artikel som returneras till vår garantiservice måste absolut åtföljas av:

 

• en kopia av inköpsbeviset

 garantibeviset från Obut

• formuläret för begäran om garantiservice som du fyllt i korrekt

 

3 - Kostnader i samband med garantiservicen:

 

Lämna tillbaka artikeln i lådan den levererades i eller en likadan låda, lämplig för transport.

Observera: Emballagelådan för produkten är inte avsedd för transport.

 

OBUT kan inte hållas ansvarig för skador orsakade vid transporten.

 

Paketet ska skickas per "colissimo suivi" med överlämnande mot underskrift på adressen La Boule Obut – SAV – 5 Route du Cros – 42380 St-Bonnet-le-Château.

Kom ihåg att spara kvittot för försändelsen med paketets nummer i händelse av förlust eller stöld.

 

Försändelser som skickats utan att portot betalats tas inte emot, utan skickas tillbaka till avsändaren.

 

Oavsett om artikeln täcks av garantin eller inte:

 • - vid returnering av artikel till vårt huvudkontor, bestrids kostnaderna för försändelsen av konsumenten.
 • - "- transportkostnaderna för återförsändelse efter byte eller eventuell reparation är de enda som bestrids av Obut.
 • i alla andra fall ska du betala kostnaderna för returförsändelsen. Ingen ersättning betalas för transportkostnaderna.

 

4 - I följande fall kan garantirättigheterna inte åberopas: 


 • avsaknad av returneringsformuläret som skickats av kundtjänsten hos OBUT.
 • - avsaknad av kopia av inköpsbeviset och oläsliga referensnummer.
 • - avsaknad av garantibeviset från OBUT.
 • - garantiperioden har gått ut.
 • - ofullständigt klotset (3-6-8 klot, beroende på den köpta artikeln).
 • - upptäckt av felaktig användning av Produkten, det vill säga: följder av en avsiktlig handling (ändring av klotens tekniska och fysiska egenskaper) eller en oöverlagd handling (onormal användning) från användarens sida.
 • - försändelse som ska betalas av mottagaren.
 • - artikel som skadats eller tappats bort i samband med returtransporten från Konsumenten till Obut.

 

5 –Tidsram:


Vi åtar oss att utföra reparationen eller bytet inom högst 30 dagar räknat från mottagande av artikeln som antas vara felaktig.

 

6 –  Service Relations Clients Obut (Kundtjänst hos Obut): 5 route du Cros 42380 St-Bonnet-le-Château France – 04 77 45 57 00

Kontakt: via kontaktformuläret som finns på webbplatsen


Copyright Obut 2019. All rights reserved.